Hoạt động Marketing

Thương hiệu là gì

Thương hiệu là Hình ảnh thương hiệu (brand image) được thể hiện qua nhận thức của người tiêu dùng về tất cả những gì liên quan đến thương hiệu còn lưu lại trong trí nhớ bao gồm logo, hình ảnh và nội dung các thông điệp truyền thông, sự trải nghiệm sản phẩm…đến các giá trị cốt lõi thương hiệu định hướng mang đến lợi ích cho khách hàng.

Hình ảnh thương hiệu giúp người tiêu dùng nhận biết và phân biệt được các thương hiệu với nhau bởi các đặc tính, tích cách và các thành tố cấu tạo nên hình ảnh thương hiệu khác nhau.

Thương hiệu = giá trị thương hiệu vô hình + Giá trị thương hiệu hữu hình + Marketing 7P

Marketing 7P

  1. Product: Các chính sách chung về nhãn hiệu sản phẩm, định vị, hủy bỏ, sửa chữa, bổ sung, thiết kế mẫu mã, bao bì v.v.
  2. Price: Chính sách chung về giá cần được tuân theo đối với từng nhóm sản phẩm cho từng phân khúc thị trường.
  3. Place: Chính sách chung về kênh và cấp dịch vụ khách hàng.
  4. Promotion (hay còn được gọi là communication): Chính sách chung về truyền thông, các hoạt động tiếp xúc với khách hàng như là: quảng cáo, đội ngũ bán hàng, khuyến mãi, quan hệ cộng đồng, hội chợ triễn lãm, thư tín, trung tâm dịch vụ khách hàng, internet v.v.
  5. People: Chính sách chung về phát triển nhân lực, nhân sự công ty nói chung; nhân lực Marketing nói riêng.
  6. Process: Tiến trình thực hiện, cải tiến quy trình sản phẩm quy trình thực hiện nhiệm vụ…
  7. Physical evidence: Cơ sở hạ tầng, vật chất kĩ thuật, các yếu tố hỗ trợ cho chiến lược Marketing.